Luxury of freedom
bb pavsali web cover bg

Announcements and news

12.08.2022

KOPANJE PSOV NA GLAVNEM VHODU NI DOVOLJENO

Dodan člen v hišni red. Kopanje psov na glavnem vhodu ni dovoljeno. Kopanje psov je dovoljeno na vhodih v vodo, kjer ni table prepoved kopanja psov točneje na zadnjih treh vhodih.

 

01.08.2022

PRIHOD GOSTA PO DELAVNIKU RECEPCIJE

Sprememba cenika za pavšalne najemnike, ki oddajajo svojo bivalno enoto. Dodano: Prihod gosta po delavniku recepcije se zaračuna 15 EUR (z DDV) za vsako uro po delavniku.

 

01.07.2022

SPREMEMBA PAVŠALNEGA NAJEMNIKA V TEKU PAVŠALNE POGODBE

Sprememba cenika za pavšalne najemnike. Dodano: Sprememba pavšalnega najemnika v teku pavšalne pogodbe (med tekom pogodbe najemnik proda bivalno enoto in prenese pavšal na novega lastnika bivalne enote) se plača 200 EUR (z DDV) na postopek spremembe pavšalnega najemnika.